Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.

        

Maksymalny dostęp i wygoda
płatności mobilnych 

Tworzymy nowy standard płatności dostępny dla wszystkich uczestników polskiego rynku bankowego, oparty na mobilnym systemie BLIK. Cele, jakie stawia przed sobą Polski Standard Płatności, to: maksymalny dostęp i wygoda płatności mobilnych dla Klientów. Nasz system zapewnia możliwość podłączania aplikacji mobilnych różnych banków oraz agentów rozliczeniowych i wzajemne autoryzowanie/rozliczanie transakcji dokonywanych pomiędzy nimi.
Płatności mobilne są realizowane przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o., której udziałowcami są banki: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank oraz PKO Bank Polski. Obsługę operacyjną mobilnego systemu prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Historia powstawania mobilnego
systemu płatności BLIK

W 2013 roku sześć najnowocześniejszych banków w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski, mBank i PKO Bank Polski porozumiało się w sprawie strategicznej współpracy – utworzenia wspólnego standardu płatności mobilnych.
Pierwszy raz, od czasów zawiązania Krajowej Izby Rozliczeniowej, instytucje na co dzień konkurujące ze sobą zjednoczyły siły na rzecz rozwoju płatności mobilnych, wprowadzając tym samym Polskę do światowej czołówki nowości i powszechnych standardów technologicznych.
Uzgodniono, że system płatności mobilnych PKO Banku Polskiego, który funkcjonuje na rynku od marca 2013 roku, zostanie rozbudowany o elementy umożliwiające podłączenie wielu partnerów i będzie podstawą funkcjonowania lokalnego standardu. Mobilne aplikacje bankowe to podstawa dla Klienta używającego system płatności mobilnych. Każdy z banków obecnych w projekcie będzie umieszczać platformę płatności mobilnych w swojej aplikacji.
W połowie października 2013 roku do projektu dołączyła Krajowa Izba Rozliczeniowa, która realizuje pełną obsługę operacyjną systemu płatności mobilnych, a także zapewnia infrastrukturę teleinformatyczną niezbędną do realizacji przedsięwzięcia. 9 lutego 2015 roku oficjalnie został ogłoszony start systemu płatności mobilnych BLIK. 13 maja 2016 do uczestników systemu BLIK dołączył Getin Noble Bank.

PSP to projekt realizowany
przez ekspertów          

Polski Standard Płatności to projekt realizowany przez ekspertów specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach, zmieniających system bankowy w Polsce.
Członkowie tego interdyscyplinarnego zespołu uczestniczyli, w ostatnich latach, w tworzeniu nowoczesnych koncepcji i programów rozwijających rynek płatności bezgotówkowych. Produkowali i wdrażali rozwiązania dla: kart płatniczych, płatności online i bankowości elektronicznej. 

       
ZARZĄD

Dariusz Mazurkiewicz

Prezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności

Dariusz Mazurkiewicz poprzednio pełnił w PSP funkcję Wiceprezesa Zarządu, a wcześniej dyrektora Departamentu Rozwoju Produktów.

W okresie od 2010 do 2014 roku związany był z firmą SkyCash Poland SA, w której jako Prezes Zarządu tworzył SkyCash – innowacyjną na rynku usługę płatności mobilnych. 

W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Bauer-Weltbild Media, rozwijając sprzedaż multichannel w segmencie mediowym. 

W latach 2006 – 2008 był wiceprezesem zarządu i dyrektorem finansowym w Interia.pl SA w Krakowie. Od 2002 do 2006 roku zajmował stanowiska finansowe – kontrolera zarządzania, a następnie dyrektora finansowego w centrali Grupy Michelin we Francji.
Jest absolwentem zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej. Posiada doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstw, e-commerce oraz direct marketingu.

Monika Król

Wiceprezes Zarządu Polskiego Standardu Płatności

Monika Król ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży finansowej oraz bogate doświadczenie jako przedsiębiorca, inwestor oraz doradca do spraw marketingu i strategii firm z sektora handlu B2C. 

W latach 2011 - 2014 pełniła rolę Dyrektora Zarządzającego w Banku BPH, odpowiadając za obszar Komunikacji Marketingowej i PR. W latach 2006 - 2011 roku pełniła funkcję Dyrektora Marketingu w Fortis Bank Polska SA,  a po fuzji z BNP Paribas Polska SA przejęła funkcję Dyrektora Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Grupy BNP Paribas w Polsce.  Swoją karierę w bankowości Monika Król rozpoczynała w Citi Banku Handlowym, gdzie pełniła rolę Menadżera ds. Komunikacji i Marketingu.

Monika Król ma szerokie doświadczenie w planowaniu i realizację strategii marketingowych, we wdrażaniu nowych produktów i strategii sprzedażowych oraz w  zarządzaniu procesem zmiany w organizacji. Zarządzała również grupami projektowymi w ramach fuzji Banków oraz prowadziła procesy rebrandingu i repozycjonowania. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji, Kierunku Zarządzanie i Marketing, Uniwersytetu, im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także programy managerskie w Harvard Business School Executive Education i London Business School.

RADA NADZORCZA

Piotr Puchalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor Departamentu Usług Podstawowych i Produktów Niebankowych w mBank

Od kwietnia 2014 Dyrektor Departamentu Usług Podstawowych i Produktów Niebankowych
w części detalicznej mBanku S.A. odpowiedzialny za strategię akwizycji, dystrybucji i politykę cenową w zakresie rachunków bieżących, kart płatniczych, płatności i bankassurance.

W mBanku od 2008 roku, pełnił funkcje managerskie w obszarach core bussines
i ubezpieczeń. Uczestniczył w kluczowych projektach m.in. „Nowy mBank” jako członek kierownictwa operacyjnego projektu odpowiedzialny po stronie biznesowej za strategię, plan
i wdrożenie, twórca programu regularnego oszczędzania mSaver oraz rozwijający platformę ubezpieczeń „direct” w mBanku.

Wcześniej na stanowiskach w zakresie sprzedaży i marketingu m.in. w liniach lotniczych Centralwings w grupie LOT.

Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Universidad de Valencja
w Hiszpanii.

Tomasz Niewiedział

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dyrektor obszaru bankowości mobilnej i internetowej Banku Zachodniego WBK.

Tomasz Niewiedział jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalnościach Informatyka i Historia.

Od 1995 roku związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, a następnie Bankiem Zachodnim WBK.

Od roku 2004 jako Dyrektor Departamentu Rozwoju Aplikacji, a następnie jako Dyrektor Obszaru Rozwoju Systemów, odpowiadał za development systemów bankowych.

Od 2013 roku jest odpowiedzialny za biznes i rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji, zarządzając Obszarem Bankowości Mobilnej i Internetowej.

Barbara Borgieł-Cury

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dyrektor Centrum Agile Bankowość Codzienna Pion Bankowości Detalicznej ING Bank Śląski S.A.

Od 1 stycznia 2017 roku odpowiedzialna za obszar Kont, płatności, kart płatniczych i płatności mobilnych dla klientów indywidualnych. Na tym stanowisku jest odpowiedzialna również za współpracę z integratorami oraz organizacjami płatniczymi.

W latach 2014–2016 Dyrektor Programu Next Generation of Banking. W tym czasie była odpowiedzialna za wdrożenie nowego systemu bankowości internetowej oraz mobilnej dla klientów detalicznych. 

Od 2010 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Detalicznych Produktów Płatniczych i Kart, następnie Departamentu Rachunków, Kart i Płatności. Podczas tego okresu Bank wdrożył do oferty pierwszą kartę zbliżeniową, pierwszy bankomat zbliżeniowy w Polsce oraz możliwość dokonywania szybkich przelewów Express Elixir.

We wcześniejszych latach Barbara Borgieł-Cury zdobywała doświadczenie w obszarze produktów depozytowych oraz sieci sprzedaży detalicznej, gdzie odpowiadała m.in. za usprawnienia i efektywność procesów.

Reprezentowała ING Bank Śląski w pracach Grup Roboczych w NBP oraz ZBP w zakresie płatności i kart.

Od początku swojej kariery związana z ING Bankiem Śląskim S.A.

Barbara Borgieł-Cury jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Jerzy Zań

Dyrektor Departamentu Bankowości Cyfrowej w Alior Bank

Jest odpowiedzialny w Alior Banku za rozwój cyfrowych kanałów dystrybucji, ich integrację z produktami oferowanymi klientom indywidualnym i instytucjonalnym oraz sprzedaż w kanale on-line.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w ING Banku Śląskim S.A., kontynuując ją następnie w Banku BPH S.A. oraz Peako S.A. jako osoba odpowiedzialna za systemy i produkty bankowości elektronicznej, produkty płatnicze i transakcyjne, programy kartowe, faktoring, finansowanie handlu, leasing oraz produkty kredytowe dla segmentu MSP i korporacji.

Uczestniczył również, jako członek kierownictwa operacyjnego, w projektach obejmujących budowanie nowej oferty produktowej w zakresie bankowości elektronicznej, transformacje technologiczne oraz przejęcia i akwizycje. Ma również bogate doświadczenie w zakresie sprzedaży bezpośredniej skierowanej do klientów instytucjonalnych w tym również integratorów płatności.

Jerzy Zań posiada dyplom MBA z Carlson School of Management (University of Minnesota). Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

Ricardo Campos

Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania INP-Lisboa (Instituto Superior de Novas Profissoes).

Od roku 1991 r. związany z Banco Comercial Portugues, w którym rozpoczął karierę w bankowości jako pracownik dealing roomu.

W 1994 r. został Dyrektorem Handlowym Banco Commercial de Macao w Chinach. Funkcję tę pełnił przez cztery lata, by w roku 1998 objąć stanowisko Dyrektora Bankowości Prywatnej i Instytucjonalnej w strukturach tego banku.

W roku 2002 powierzono mu stanowisko Dyrektora Marketingu linii biznesowej Prestige w Banku Millennium SA, w Polsce.

Od roku 2005 Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Millennium S.A.

Jakub Grzechnik

Dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej PKO Banku Polskiego.

W PKO Banku Polskim od lipca 2012 roku. Początkowo, jako dyrektor Biura Płatności i Analiz, a od lipca br. dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej.

Odpowiada za rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji oraz ich integrację z pozostałymi bankowymi kanałami dystrybucji. 

Był odpowiedzialny za realizację innowacyjnego projektu międzybankowej platformy płatności mobilnych, opartego na oferowanej przez PKO Banku Polski wielofunkcyjnej aplikacji IKO.

Jest wiceprzewodniczącym Forum Płatności Mobilnych przy Związku Banków Polskich. Pracował w Unicredito Italiano w Mediolanie, Banku Pekao, Citibanku oraz w MasterCard International – gdzie odpowiadał za rozwój innowacyjnych płatności w Europie Środkowej.

Zyskał opinię cenionego specjalisty w biznesie kartowym.

Jakub Grzechnik jest absolwentem wydziału zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim – jego praca magisterska na temat bankowości internetowej została wydana jako książka. Ukończył podyplomowy marketing w Akademii Koźmińskiego. Był stypendystą Hochschule fuer Bankwirtschaft we Frankfurcie n/Menem i University of Leicester.

Biegle włada językiem angielskim i włoskim, porozumiewa się też po niemiecku, hiszpańsku i rosyjsku.

Rozwijaj swój biznes z BLIKIEM